sobota 14. května 2016

Oujezdáček - Ecce homo homolka

Oujezdáček - Ecce homo homolka - neděle 16:00

V neděli v 16 hodin začne trpká komedie Jaroslava Papouška Ecce Homo Homolka o obyčejné neděli v pražské rodině, kterou si pro své ochotničení upravil DS Oujezdáček.

Manželé Ludva a Heduš Homolkovi žijí se svými dětmi-dvojčaty a Ludvovými rodiči v pražském bytě. V neděli všichni společně vyrazí na výlet do přírody, aby si užili zdravého vzduchu. Suverénní děda, starostlivá, leč nekompromisní babi, poněkud ušlápnutý Ludva s nespokojenou Heduš a zvídavými dvojčaty si ale moc užít nedokážou. Celý den je snůškou malicherných sporů a hádek, které jako by k jejich životům neodmyslitelně patřily. Ironická komedie má silný satiricko-kritický podtext. Můžeme se Homolkovým smát, ale zároveň nás při tom smíchu trochu mrazí...

Více o souboru naleznete na www.oujezdacek.cz.

Zuzka